Zuidenveldtour

De PWZ Zuidenveldtour is een Nederlandse wielerwedstrijd die gereden wordt in de provincie Drenthe. Het is een UCI 1.2 wedstrijd voor elite-mannen. Na een aantal jaren een wielerploeg te hebben gesponsord, richt de stichting PWZ (Promotie Wielersport Zuid Oost Drenthe) zich nu op de wielersport in de breedste zin des woord., waarbij een aan de wielersport gerelateerd evenement de basis vormt. Om de ondersteuning op langere termijn te kunnen garanderen is een brede financiële basis noodzakelijk. De Stichting PWZ beschikt over een ruim aantal leden die door hun jaarlijkse bijdrage een financieel fundament leggen. 

Door deze bijdrage is PWZ in staat om wielerevenementen te organiseren en/of financieel te ondersteunen. PWZ heeft als eerste de sponsorkracht onder het juridische dak van een stichting gebracht. Naast de financiële ondersteuning van de WSV Emmen, richt de PWZ zich op het organiseren en ondersteunen van allerlei wielerevenementen in Zuidoost Drenthe.

Nieuw Amsterdam

Het Tweelingdorp Nieuw Amsterdam/Veenoord aan de Verlengde Hoogeveensche Vaart telt ongeveer 7200 inwoners. Sinds de herindeling op 1 januari 1998 behoort het dorp bij de gemeente Emmen.
De ontstaansgeschiedenis van beide dorpen is verschillend. Veenoord ontstond i.v.m. met de aanleg van de Verlengde Hoogeveensche vaart rond 1859 als een kolonie van polderjongens.
Later bij de vervening van het laagveengebied vestigden zich er ook veel turfmakers. De veenkolonie Nieuw-Amsterdam ontstond meer zuidelijker.

Een aantal Amsterdamse beleggers kochten daar in 1850 een bijna 14 km lange en smalle veenstrook. Dit was langs de grens met Schoonebeek. Zij vernoemden hun hier nieuw verworven gebied naar hun woonplaats het Amsterdamsche veld.
De door hen enkele jaren later gestichte nederzetting kreeg dan ook de vanzelfsprekende naam Nieuw-Amsterdam.Toch kwam Nieuw-Amsterdam uiteindelijk noordelijker te liggen.

Dit was aan de daar toen (1860) juist gereedgekomen Verlengde Hoogeveensche vaart. Hier ontwikkelde ze zich samen met het aangrenzende Veenoord sterk. Er ontstond een grote bedrijvigheid.
Niet voor niets werd het zuidoost Drentse veengebied - n.a.v. de spectaculaire goudvondsten in Californië - in die jaren wel het Drents Californië genoemd. Ook hier was 'goud' in de vorm van turven te delven.

Te Nieuw-Amsterdam was in de daarop volgende jaren de belangrijkste turfmarkt van Nederland gevestigd. Er ontwikkelden zich tal van veenindustriële bedrijven zoals scheepswerven, kalkbranderijen, machinale turf- en turfstrooiselfabrieken en ook een aardappel­meelfabriek.
Rond 1900 was eveneens de aansluiting op het tram- en spoorwegennet gevolgd. Er stonden omstreeks diezelfde periode op een gegeven moment zelfs zes hotels in Nieuw Amsterdam/Veenoord.

Een ervan was het bekende logement Scholte, waar de schilder Vincent van Gogh in 1883 het grootste gedeelte van zijn Drentse periode doorbracht. Dit is het tegenwoordige Van Gogh Huis.

Ook werd er in het begin van de 20 e eeuw een imposant postkantoorgebouw gebouwd, terwijl het dorp daarnaast een eigen elektrische centrale rijk was.
Eveneens in de loop van de 20 e eeuw ontwikkelde Nieuw-Amsterdam door het gebruik van de kunstmest zich van veenkolonie tot landbouwkolonie.

Er vestigden zich ook enkele vrij grote winkels.Momenteel beschikt het dorp over een 45 ha groot industrieterrein met de toepasselijke naam 'De Tweeling'. Uitbreiding met 15 ha is in voorbereiding.

Nieuw Amsterdam/Veenoord ligt aan de spoorlijn Emmen-Zwolle en heeft goede verbindingen in alle richtingen. Het heeft een sociaal cultureel centrum 'De Schalm', een sporthal en een woon- en zorgcentrum 'Oldersheem'. :